Print Thứ Sáu, 17/05/2019 09:19

Sáng 16-5, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 3 năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng; tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khoá, chuyên đề 2017, chuyên đề 2018, chuyên đề 2019; số lượng đảng viên tham gia học tập tại các hội nghị quán triệt từ quận đến cơ sở đạt 98,4%.

Công tác kiểm tra thuế được tăng cường, công tác tuyên truyền chính sách thuế và hỗ trợ người nộp thuế được quan tâm; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được phổ biến và nhân rộng; nhiều mô hình dân vận khéo được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, và nhân rộng…

Bên cạnh đó, việc gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ của địa phương đã góp phần làm cho tình hình kinh tế – xã hội của quận tiếp tục ổn định, phát triển, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, năm 2016 kinh tế tăng trưởng khá (15,9%); có 13/14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2017, kinh tế của quận tăng trưởng khá (16,03%), có 18/20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 16%; trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế: Xây dựng, công nghiệp: 22,31%; Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản: 1,16%; Du lịch, dịch vụ: 16,35%. Giá trị sản xuất công nghiệp, sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản, doanh thu các ngành dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Tại hội nghị, Quận ủy Đồ Sơn cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Đồ Sơn: Sơ kết 3 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác