Print Thứ Năm, 09/05/2024 15:00 Gốc

Sáng 9/5, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28 –NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 10/11/2009 “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ quận đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05 CT/TW đồng bộ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao; công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn địa phương, đơn vị, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.

Đồng chí Trần Khắc Kiên – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Nhiều tấm gương tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo được lan tỏa, nhân rộng. Nổi bật như các mô hình: Câu lạc bộ cha mẹ Đồ Sơn đọc sách cùng còn (mô hình Búp Trà Xinh); Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử; phong trào “Chống rác thải nhựa”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Dự án “Cổng du lịch thông minh”… Nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân có chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 28– NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, 15 năm qua, Quận ủy Đồ Sơn cùng các cấp ủy Đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị, xã hội nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập của Đảng bộ quận có chuyển biến rõ nét, thực hiện chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể đều hoàn thành và vượt kế hoạch, nhận thức của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công nghiệp được nâng lên.

Ban Chỉ đạo Quận ủy thực hiện Nghị quyết 28– NQ/TU, các cấp ủy, Đoàn thanh niên quận, Liên đoàn lao động quận đã tập trung cao tích cực trong việc kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; giao chỉ tiêu cho các đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập theo Nghị quyết 28– NQ/TU đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tham gia có hiệu quả trong việc lãnh đạo, thúc đẩy doanh nghiệp, HTX, trường học ngoài công lập phát triển theo đúng định hướng…

Nhân dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã được UBND quận Đồ Sơn tặng Giấy khen.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Đồ Sơn: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác