Print Thứ Sáu, 09/06/2023 18:15 Gốc

Chiều 9/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; Bí thư, Phó bí thư các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đồng chí báo cáo viên Thành ủy quản lý.

Quang cảnh Hội nghị.

Truyền đạt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy thông tin: Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15-17/5/2023 đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy thông tin tại Hội nghị.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, với ý chí, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ này.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo sau Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị Trung ương 7; nghiên cứu tài liệu để chỉ đạo triển khai, quán triệt, mục tiêu cuối cùng là cán bộ, đảng viên phải hiểu, nắm rõ nội dung; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tiến hành sơ kết và tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời rà soát, điều chỉnh, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trước yêu cầu của tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ thành phố nắm vững những nội dung của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách gồm 623 trang, gần 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, gồm 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ thành phố nắm vững những nội dung của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác