Print Thứ Năm, 11/08/2022 20:15 Gốc

Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng hiện là một trong 7 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm thí điểm để xây dựng và công nhận mô hình quận, huyện, thành phố học tập trong năm 2022. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đây cũng là thách thức đặt ra đòi hỏi các Sở, ngành, đơn vị và địa phương thành phố phải có quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14/CT-TTg và Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng việc phấn đấu thực hiện thí điểm thành công mô hình huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập, Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương được chọn thí điểm xây dựng mô hình nghiên cứu kỹ những nội dung được quán triệt, tiếp thu đầy đủ các thông tin để vận dụng và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện tại địa phương.

Ông Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã thông tin, giới thiệu các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021-2030; quán triệt, triển khai các Quyết định số 1373/QĐ-TTg, Quyết định số 387, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND thành phố nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác