Print Thứ Tư, 01/03/2023 18:40 Gốc

Vừa qua, tại Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các địa phương cho thấy phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC và các giao dịch. Việc này gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm quy định pháp luật và gây mất niềm tin của người dân đối với công cuộc cải cách TTHC của Chính phủ.

Trước tình hình trên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Sử dụng các chức năng kết nối CSDL Quốc gia về dân cư trên Hệ thống Một cửa điện tử theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 213/STTTT-CNTT ngày 14/02/2023 về việc hướng dẫn khai thác các chức năng kết nối CSDL Quốc gia về dân cư.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận Một cửa để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC, dịch vụ công; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công; tuyên truyền, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Thiết lập Đường dây nóng của Tổ công tác Đề án 06 quận/huyện để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không đúng quy định.

Phó Chủ tịch giao Công an thành phố phân công lực lượng, bố trí trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ Đường dây nóng của thành phố để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn vướng mắc của công dân. Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thực hiện không đúng quy định.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP thành phố chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh (nếu có) và báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quán triệt cán bộ tiếp nhận hồ sơ, không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác