Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:39

Chiều 9-5, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, sở, địa phương.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Duy Thính

Các đại biểu nghe, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận, gồm: Quyết định 99 ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị nghiên cứu, tổ chức quán triệt các nội dung văn bản theo quy định đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế. Các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm, rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính bảo đảm đồng bộ, kịp thời. Các cấp ủy, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần của nhân dân trong giám sát người đứng đầu theo quy định, rút kinh nghiệm từ thực tế, nhân rộng cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt các hoạt động trong Năm Dân vận chính quyền 2018; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến hội viên, nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Báo Hải Phòng 10/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quán triệt các văn bản của trung ương, thành phố về công tác dân vận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác