Print Thứ Năm, 20/10/2022 15:45 Gốc

Sáng 20/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển Giáo dục Mầm non (GDMN) đánh giá kết quả triển khai thực hiện và các giải pháp phát triển GDMN phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và một số địa phương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Hội nghị tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nhóm chính sách phát triển GDMN, gồm: Chính sách ưu tiên phát triển GDMN, chính sách đối với trẻ em, chính sách đối với giáo viên và chính sách đối với cơ sở GDMN tại địa phương; kết quả tham mưu ban hành chính sách địa phương theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN, xã hội hóa trong GDMN; các giải pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất; cùng chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non và chính sách ưu tiên, hỗ trợ GDMN ở địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong 2 năm thực hiện Nghị định, Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non; tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo viên mầm non.

Tuy nhiên, sau 2 năm việc thực hiện Nghị định vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, quá trình tham mưu, ban hành văn bản quy định mức hỗ trợ cụ thể theo thẩm quyền ở một số địa phương còn chậm. Đến nay, vẫn còn một số địa phương chưa ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với trẻ em và giáo viên mầm non tại cơ sở GDMN ngoài công lập ở địa bàn có KCN… Công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non tại nhiều địa phương chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân, các khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, thời gian tới Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDMN để tham mưu bổ sung những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN. Đặc biệt, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2023-2030” và Đề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030”. Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Tại Hải Phòng, thời gian qua công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp được thực hiện có hiệu quả, các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng, số trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và trẻ em mầm non được thực hiện cao hơn so với quy định… Tính đến tháng 5/2022, GDMN Hải Phòng có tổng số 330 trường, 452 khu trường, 4.313 nhóm lớp ở các loại hình; huy động trẻ từ 6 tháng tuổi dến 5 tuổi được 115.222 trẻ, đạt 76,25%…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác