Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:38Trao Quyết định mãn hạn tù trước thời hạn. Nguồn: Internet

Thực hiện Công điện số 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND thành phố đề nghị các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ để họ được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố tích cực làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù; đối với công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến trong tháng 8/2018 Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan liên quan ở địa phương giám sát, giáo dục, giúp đỡ và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế vi phạm pháp luật.
Cổng TTĐT thành phố 29/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác