Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:33

Thời gian vừa qua, công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả tốt.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động hàng chục tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ và các Chương trình an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm, phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, tổ chức các hình thức giúp đỡ trực tiếp theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan.

 Đồng thời, mặt trận và Ban vận động các cấp giới thiệu địa chỉ hoặc căn cứ vào địa chỉ theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân để phối hợp, tạo điều kiện thực hiện giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực.

NP – An ninh Hải Phòng 24/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác