Print Thứ Ba, 05/01/2021 18:00 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Thông tri số 01-TT/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư ban hành về việc tổ chức Tết năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố thực hiện tốt các nôi dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình kế hoạch năm 2021.

Một góc vườn hoa dải trung tâm thành phố.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp.

Chủ động, có kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực biển đảo; công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, cá nhân các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo, các trung tâm bảo trợ xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết và phục vụ hoạt động tổ chức vui tết, đón xuân của Nhân dân thành phố.

Quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa của thành phố và các quận, huyện chào mừng năm mới và Tết Tân Sửu 2021 phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm phương tiện giao thông công cộng để Nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết. Bảo đảm cung cấp đầy đủ, chất lượng các dịch vụ y tế, điện, nước sạch phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, thành phố và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng; đồng thời nâng cao ý thức người dân về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội nghiêm túc quán triệt và tồ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW và Thông tri này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và Thông tri này.

Lê Phương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác