Print Thứ Năm, 09/01/2020 15:14 Gốc

Sáng 9/11, UBND quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và phát động thi đua năm 2020.

Bí thư Quận ủy Ngô Quyền Đào Trọng Đức trao thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận; sự nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế xã hội quận tiếp tục có chuyển biến tích cực. 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều hoàn thành. Trong đó một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra, hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, 16 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình công tác năm.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Bùi Thanh Sơn trao thưởng 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Kinh tế quận có mức tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán và tăng so với cùng kỳ. Trong đó một số khoản thu đạt cao như thu tiền thuê đất đạt 116% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 144% dự toán.

Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có sự chuyển biến; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của thành phố như Dự án tại số 4 Trần Phú; cải tạo, xây dựng chung cư cũ cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác an sinh xã hội, chính sách cho người nghèo, người có công được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác giáo dục – đào tạo duy trì ở top đầu thành phố. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả…

Các khối ký giao ước thi đua năm 2020.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, quận Ngô Quyền đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; cụ thể hóa Chương trình hành động số 20-Ctr/QU của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đường hè, nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ…

Cũng tại hội nghị, quận Ngô Quyền đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; phát động thi đua năm 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác