Print Thứ Tư, 03/08/2022 11:15 Gốc

Mới qua nửa đầu năm 2022 nhưng số thu ngân sách của quận Ngô Quyền đã vượt mức kế hoạch cả năm. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn quận trong một năm không ít khó khăn và thử thách.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy

Theo Bí thư Quận ủy Ngô Quyền Phạm Văn Hà, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của quận đồng thời là thành công bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngô Quyền trong tình hình mới”.

Theo đó, nghị quyết 04 xác định: Thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò quyết định thành công của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, Quận ủy Ngô Quyền lãnh đạo tập trung vào các khoản thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai, các hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quan tâm phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, đảm bảo công bằng, khách quan trong công tác thu thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng thu và chống thất thu ngân sách.

Phó bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền Trịnh Quang Trường phát biểu định hướng tại cuộc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cơ quan phường Máy Chai về công tác thu ngân sách.

Mục tiêu đề ra là tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư vào kinh doanh dịch vụ và đầu tư hạ tầng, nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng thương mại-dịch vụ.

Đồng thời, định hướng cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, chú trọng lĩnh vực có lợi thế để tập trung chỉ đạo và khuyến khích thúc đẩy phát triển. Cùng với đó, cơ cấu lại tỷ trọng nguồn thu, tỷ lệ đóng góp sắc thuế vào tổng thu NSNN bám sát thị trường, xu hướng phát triển của xã hội, đảm bảo phấn đấu thu cao hơn chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23; vượt dự toán giao hàng năm để chủ động nguồn tài chính cân đối và siết chặt kỷ cương thu, chi ngân sách.

Theo nghị quyết 04, quận Ngô Quyền phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 25%/năm, đến năm 2025 đạt trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh tăng bình quân trên 15%/năm, đến năm 2025 đạt trên 1.288 tỷ đồng.

Đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi cả hệ thống chính trị quận phải vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, Quận ủy chỉ đạo xây dựng đề án phát triển kinh tế quận Ngô Quyền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kiện toàn BCH Hội Doanh nghiệp quận và tập trung cao chỉ đạo công tác thu ngân sách.

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền-Hải An cho biết, đã tổ chức quán triệt tinh thần nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Quận ủy tới toàn thể CBCC; cùng với sự chỉ đạo của Cục Thuế và các chương trình, kế hoạch thu của chi cục để đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực, quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán được giao, góp phần quan trọng đưa nghị quyết 04 vào cuộc sống.

Những kết quả ấn tượng

Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo và cách làm đó, 6 tháng đầu năm, quận Ngô Quyền là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về công tác thu ngân sách. Cụ thể, tổng thu đạt 1.122 tỷ đồng, bằng 123% dự toán pháp lệnh cả năm; bằng 96% dự toán phấn đấu HĐND quận giao; gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh thu được 380 tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021..

Đáng chú ý, có 8/9 khoản thu, sắc thuế bảo đảm và cao hơn tốc độ thu bình quân, dự toán năm và tăng trưởng so với cùng kỳ gồm: thuế ngoài quốc doanh (69% dự toán); thuế thu nhập cá nhân (70% dự toán); tiền thuê đất (317% dự toán); phí và lệ phí (59% dự toán); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (81% dự toán); thu quốc doanh (65% dự toán); thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (73%) dự toán.

Một số dự án lớn đã nộp các khoản thuế phát sinh vào ngân sách như Công ty CP HD Moon (dự án số 4 Trần Phú) nộp số tiền thuê đất tiền sử dụng đất đúng hạn với 483,3 tỷ đồng; Công ty Aurora Việt Nam nộp 60 tỷ đồng tiền sử dụng đất; Công ty Minh Hoàng nộp hơn 80 tỷ đồng… Ngoài ra, chi cục đã kịp thời đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế với tổng số thu 6 tháng là 112,7 tỷ đồng.

Dự án tại khu đất số 4 Trần Phú của Công ty CP HD Moon mang lại khoản thu ngân sách hơn 480 tỷ đồng cho quận Ngô Quyền.

Kết quả thu 6 tháng đầu năm khích lệ tinh thần làm việc và quyết tâm của CBCC Chi cục thuế. Theo đó chi cục dự kiến năm 2022 thu được 1.649,3 tỷ đồng tiền thuế, đạt khoảng 181% dự toán pháp lệnh; 140% dự toán phấn đấu, tăng 2% so với năm 2021. Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 615,5 tỷ đồng, bằng 112% dự toán pháp lệnh; tiền thuê đất đạt 569,8 tỷ đồng, bằng 380% dự toán pháp lệnh; tiền sử dụng đất đạt 263,8 tỷ đồng, bằng 1.319% dự toán pháp lệnh…

Dự tính là vậy nhưng qua trình thu 6 tháng cuối năm còn bị tác động bởi rất nhiều yếu tố có thể dẫn tới giảm thu. Vì vậy, Quận ủy Ngô Quyền tiếp tục chỉ đạo và CBCC Chi cục thuế quyết tâm cao, đề ra các giải pháp phù hợp để bảo đảm đạt kết quả thu ở mức cao nhất.

Theo đó, chi cục tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra về số lượng doanh nghiệp và tăng thu ngân sách Nhà nước 20,4 tỷ đồng. Chi cục Thuế cũng xác định các giải pháp đôn đốc thu các khoản tiền thuế nợ đọng, triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, chi cục thuế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng tư vấn thuế tăng cường kiểm tra hộ nghỉ, bỏ kinh doanh, kết hợp đôn đốc thu nợ đọng thuế phát sinh; điều tra doanh thu điển hình của một số ngành như bán thuốc tân dược, hoa quả tươi, khám chữa bệnh, ăn uống… làm căn cứ để điều chỉnh số thu sát thực tế trong quý 3, quý 4 và cả năm sau. Chi cục Thuế cũng phối hợp với UBND quận Ngô Quyền tăng cường hoạt động của các tổ chống thất thu ngân sách…

Có thể thấy, năm 2022, quận Ngô Quyền có nhiều đổi mới và quyết liệt trong công tác thu ngân sách theo tinh thần nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Quận ủy. Với đà này, chắc chắn năm 2022, quận Ngô Quyền sẽ ghi những dấu ấn mạnh mẽ và tạo đột phá mới trong công tác thu ngân sách, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển KTXH của toàn quận./.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền thu ngân sách vượt dự toán cả năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác