Print Thứ Tư, 29/12/2021 07:30 Gốc

Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình công tác phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp, gồm: Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân quận.
Hội nghị Ký kết chương trình công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền với cơ quan nhà nước cùng cấp trên địa bàn.
Ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân quận.
Ký kết chương trình phối hợp với Tòa án nhân dân quận.
Ký kết chương trình phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận.

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: công tác tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải pháp về công tác tư tưởng khi triển khai các Dự án, Đề án, chương trình phát triển KT-XH trọng điểm trên địa bàn quận Ngô Quyền có ảnh hưởng đến Di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn…; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các cơ quan cùng cấp trong tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác