Print Thứ Sáu, 29/04/2022 18:30 Gốc

Chiều 29/4, Trung tâm Chính trị Quận Ngô Quyền phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”. Trong đó nhấn mạnh nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Giá trị những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng về vị thế và phát huy vị thế của Hải Phòng; Việc thực hiện Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập.

Kết luận và định hướng về công tác tuyên truyền thời gian tới trên địa bàn quận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đề nghị lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” ở các cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967-29/4/2022), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Tăng cường thông tin về nội dung, các sự kiện, hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng, gắn với thông tin, quảng bá hình ảnh thành phố, quận, địa phương, đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn quận; công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm… Các địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp.

Nguyễn Tùng/Trung tâm Chính trị quận Ngô Quyền

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Nghiên cứu chuyên đề “về ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác