Print Thứ Hai, 15/03/2021 12:45 Gốc

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 15/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ngô Quyền phối hợp với Quận Đoàn Ngô Quyền tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Khóa 1 năm 2021 cho 104 học viên là Đoàn viên thanh niên ưu tú thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó các đoàn viên ưu tú xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực tu dưỡng và rèn luyện phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hơn 100 học viên là Đoàn viên thanh niên ưu tú thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận Ngô Quyền tham gia Lớp bồi dưỡng.
Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ngô Quyền phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ngô Quyền nhấn mạnh, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ giúp cho các quần chúng ưu tú được nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cũng như các điều kiện, nội dung để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi tham dự khoá học, các học viên sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đủ các điều kiện cần thiết để được kết nạp vào Đảng.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Hơn 100 đoàn viên thanh niên ưu tú tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác