Print Thứ Năm, 21/09/2023 07:30 Gốc

Chiều 20/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở nơi chưa có tổ chức Đảng. Hơn 100 học viên tham dự Lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được nghiên cứu, trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Từ đó góp phần củng cố, nâng cao lòng yêu nước; tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật; có ý thức phục vụ cộng đồng; tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu cùng các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng thực hiện Nghi lễ chào Cờ.
Hơn 100 học viên là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở nơi chưa có tổ chức Đảng tham gia Lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Nhấn mạnh phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền mong muốn, thông qua Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm vững những yêu cầu cơ bản của từng chuyên đề, được bồi dưỡng về lý luận chính trị, hiểu biết mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị quận làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất, gắn lý luận với liên hệ thực tiễn.

Các đại biểu cùng đại diện một số học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Hơn 100 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ở nơi chưa có tổ chức Đảng tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác