Print Thứ Bảy, 22/01/2022 10:00 Gốc

Sáng 21/1, Trung tâm Chính trị quận Ngô Quyền phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và Đảng ủy 12 phường trên địa bàn quận tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước và nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho gần 100 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ Quận Ngô Quyền năm 2022.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các phường trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh Khai mạc Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Trung tâm Chính trị quận Ngô Quyền.
Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu phường Đằng Giang.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Ngô Quyền phát biểu khai mạc.

Phát biểu Khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Ngô Quyền cho biết, hằng năm quận Ngô Quyền có hàng trăm thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục đích bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ của quận hiểu được những vấn đề chung nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Lịch sử Đảng bộ Quận Ngô Quyền từ đó hình thành lý tưởng, niềm tin để trở thành người kế thừa xây dựng và bảo vể Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu phường Vạn Mỹ.

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng Chủ nghĩa yêu nước được giới thiệu những nội dung về: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam và Khái quát lịch sử Đảng bộ Quận Ngô Quyền.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Gần 100 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 tham dự Lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác