Print Thứ Tư, 22/06/2022 18:15 Gốc

Ngày 22/6, UBND Quận Ngô Quyền đã triển khai 12 Tổ công tác để tiến hành trình tự, thủ tục cưỡng chế cưỡng chế di chuyển người và tài sản ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm đối với 19 hộ theo phương án đã được phê duyệt.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, có 09 hộ đã đồng thuận Quyết định cưỡng chế, phối hợp di chuyển tài sản; còn 10 hộ phải tổ chức cưỡng chế di chuyển người và tài sản. Đến 17h00 ngày 22/6/2022, công tác cưỡng chế đã hoàn thành.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền chỉ đạo công tác cưỡng chế di chuyển người và tài sản ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm.
Thông báo Quyết định cưỡng chế.

Các lực lượng chức năng tiếp tục, tuyên truyền vận động người dân.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế di chuyển người và tài sản.

Ngay sau cuộc cưỡng chế, UBND quận bàn giao các căn hộ cho Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng tiếp nhận và phá dỡ; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình và bảo vệ thi công, đảm bảo ổn định tình hình tại khu vực.

Trước đó, UBND quận đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tạm cư cho 329 hộ dân (337 căn) với tổng kinh phí bồi thưỡng, hỗ trợ là 34,68 tỷ đồng.

Đến ngày 30/8/2021, còn 32 hộ dân chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao căn hộ cũ; UBND Quận Ngô Quyền đã ban hành các Quyết định cưỡng chế di chuyển người và tài sản về nơi tạm cư đối với các hộ dân.

Ngày 17/6/2022 UBND quận ban hành Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cưỡng chế di chuyển người và tài sản về nơi tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư cũ Khu 47 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền; thời gian tổ chức cưỡng chế vào 03 ngày, từ ngày 22/6/2022 đến ngày 24/6/2022.

Đến hết ngày 21/6/2022, qua tuyên truyền, vận động, còn 19 hộ (sử dụng 22 căn chung cư cũ) chưa nhận tiền và bàn giao căn hộ cũ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Cưỡng chế cưỡng chế di chuyển người và tài sản về nơi tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư cũ Khu 47 Lê Lai, phường Máy Chai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác