Print Chủ Nhật, 06/11/2022 07:15 Gốc

Đảng ủy phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) vừa tổ chức Công bố và phát hành Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê (tái bản Lần thứ Nhất có chỉnh lý, bổ sung).

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Đảng ủy phường Đông Khê, khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức tái bản Lần thứ Nhất có chỉnh lý, biên soạn bổ sung và tiến hành xuất bản Cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê”.

Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền tặng hoa chúc mừng Đảng ủy phường Đông Khê nhân dịp ra mắt cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê”.

Đây là công trình có giá trị về lý luận và thực tiễn, tái bản Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập phường Đông Khê, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống, tổng kết và rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê được xuất bản năm 2003 ghi lại một thời kỳ lịch sử vẻ vang trong cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng bộ, nhân dân xã và phường Đông Khê.

Chặng đường 20 năm qua, phường Đông Khê đã có những đổi thay sâu sắc và toàn diện. Trước yêu cầu phải viết tiếp những trang lịch sử truyền thống của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Khê, khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết định tái bản có chỉnh lý tập lịch sử đã xuất bản và biên soạn bổ sung thời kỳ 2003-2022, nhằm làm rõ quá trình hình thành phát triển của Đảng bộ phường, nêu bật thành tựu và những đóng góp quan trọng của Đảng bộ phường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo đó, Cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê” được chia làm 2 phần với 6 chương, cùng với kết luận và phụ lục; phần thứ Nhất giới thiệu về thời kỳ xã Đông Khê (1930-1987); phần thứ hai giới thiệu về thời kỳ phường Đông Khê (1987-2022) được bố trí thành 2 chương; phần Kết luận trên cơ sở đánh giá, tổng kết chặng đường lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhìn lại chặng đường ra đời và hoạt động của Đảng bộ phường Đông Khê; phần Phụ lục giới thiệu về thành tích, danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, danh sách Liệt sỹ, danh sách lãnh đạo chủ chốt xã, phường các thời kỳ, danh sách Ban Chấp hành, ảnh chân dung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Đại biểu HĐND…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Công bố và phát hành Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác