Print Thứ Sáu, 16/04/2021 15:00 Gốc

Sáng 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền thông tin báo cáo về tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến thời điểm này, mỗi bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND quận đều thực hiện dân chủ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ, tất cả đều hướng tới mục tiêu chọn cho được người xứng đáng nhất để giới thiệu, đưa vào danh sách bầu cử.

Biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách chính thức đối với 55 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các đại biểu phát biểu tham gia ý kiến thảo luận và nhất trí thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là 8 người và dự phòng 2 người để bổ sung khi cần thiết.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lựa chọn thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100%, đối với 55 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận Hội nghị, bà Đinh Thị Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền cho biết, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ hoàn thiện danh sách, hồ sơ để tiến hành các bước tiếp theo, đồng thời phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Ngô Quyền: Biểu quyết thống nhất 100% đối với 55 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác