Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:02

Công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp (CTRCN), chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn thành phố vào nền nếp- đánh giá của  đoàn giám sát Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại cuộc kiểm tra hồi đầu tháng 12-2018.

 

Công nhân Công ty TNHH Đại Thắng vận hành hệ thống lò đốt xử lý rác thải nguy hại.

Ảnh: Hoàng Phước 

 

Chú  trọng quản lý, giám sát

Theo Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ, phó đoàn giám sát Lê Đình Quảng cho biết: công tác quản lý CTRCN, CTNH của thành phố được thực hiện khá tốt, theo chiều hướng ngày càng tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, ngành, doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Vai trò quản lý nhà nước thể hiện rõ nét từ việc phê duyệt dự án, thẩm tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất.

Để có  kết quả trên, Sở Tài nguyên-Môi trường chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định quản lý CTRCN, CTNH. Hằng năm, thông qua các chương trình tập huấn triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho tổ chức, công dân trên địa bàn, Sở Tài nguyên-Môi trường đều lồng ghép hướng dẫn các doanh nghiệp chú trọng công tác quản lý chất thải; có văn bản nhắc nhở và hướng dẫn doanh nghiệp lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo đúng quy định. Trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, Sở luôn lồng ghép, kiểm tra công tác quản lý, lưu giữ CNTH và giám sát số liệu cấp sổ và số liệu báo cáo quản lý CTNH của các doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở. Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) đơn vị chuyên trách quản lý CTNH đều xem xét và trả lời 100% báo cáo quản lý CTNH định kỳ của các chủ nguồn thải nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện các nội dung đúng theo quy định, chuyển giao chất thải cho các đơn vị có chức năng. Phần lớn các cơ sở đều có ý thức trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn phát  sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quan  trắc định kỳ.

Tiếp tục quan tâm khắc phục hạn chế

Mặc dù có chuyển biến song công tác quản lý, xử lý chất thải rắn còn những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) Đỗ Thị Hương cho rằng: nhận thức của doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế là việc xây dựng kho lưu trữ, quản lý CTNH chưa được doanh nghiệp quan tâm, chú ý ngay từ khi thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất. Kết quả là điều kiện về diện tích, hạ tầng kỹ thuật của nhà kho lưu trữ không bảo đảm đúng quy định.  Bên cạnh đó, khâu phân loại CTNH, CTRCN  tại cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp ký hợp đồng thu gom xử lý CTRCN với doanh nghiệp ở ngoài thành phố nên việc kiểm soát số lượng nguồn thải khó bảo đảm chính xác.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên- Môi trường tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn để doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp quản lý CTNH, CTRCN theo đúng quy định; đặc biệt theo dõi chặt chẽ việc chuyển giao, xử lý CTNH với những cơ sở phát sinh khối lượng chất thải lớn. Sở Tài nguyên-Môi trường đưa nội dung xây dựng kho lưu trữ CTNH của doanh nghiệp ngay từ khâu lập dự án,  tránh tình trạng “chữa cháy” như thời gian qua.

 

Hiện có 98% lượng CTRCN, CTNH được thu gom, xử lý đúng quy định. Năm 2018, tổng lượng CTRCN trên địa bàn thành phố khoảng hơn 2,6 triệu tấn, tăng hơn 100 nghìn tấn so với năm 2017. Về CTNH, có 387 doanh nghiệp được cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại; phần lớn doanh nghiệp còn lại phát sinh CTNH  không quá 600 kg/năm, không thuộc đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đăng ký chủ nguồn CTNH. Tổng lượng CTNH phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng hơn 14,4 triệu kg/năm, trong đó có hơn 14 triệu kg được thu gom. Số còn lại được doanh nghiệp lưu trữ tại cơ sở.


Nguyên Mai – Báo Hải Phòng 17/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quản lý chất thải rắn công nghiệp: Tiếp tục khắc phục hạn chế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác