Print Thứ Năm, 06/10/2022 13:15 Gốc

Để khẩn trương thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố nhằm góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ vừa thực địa kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác IUU tại Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn, Văn phòng UBND thành phố.

Qua công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các địa phương đã có cố gắng, tích cực trong triển khai các hoạt động chống khai thác IUU tại Cảng cá Ngọc Hải và các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đã chỉ đạo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 337/338 tàu cá, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với 337/338 tàu cá, đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với 889/945 tàu cá, đồng thời đã cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan tại Cảng cá Ngọc Hải…

Ảnh: Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

Phó Chủ tịch chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể từng tàu cá chưa cấp Giấy phép khai thác thủy sản; trường hợp tàu cá không đủ điều kiện cấp giấy phép, xử lý theo quy định; đối với các tàu đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện, khẩn trương phối hợp với các địa phương, lực lượng biên phòng thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin tại các địa phương để các chủ tàu thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác.

Chủ trì, cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương thành lập các Tổ công tác rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý tàu cá xuất, nhập bến, nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, kiểm soát sản lượng qua cảng tại Cảng cá Ngọc Hải và Cảng cá Trân Châu đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan tại Cảng cá Ngọc Hải và Cảng cá Trân Châu; khẩn trương sửa chữa những hư hỏng nhỏ tại mặt bến và nhà phân loại sản phẩm tại Cảng cá Ngọc Hải. Thực hiện nghiêm công tác giám sát tàu cá, kịp thời thông báo, cảnh báo, kêu gọi tàu cá vượt đường ranh giới trên biển với các quốc gia khác…

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hồ sơ quản lý tàu cá tại Cảng cá Ngọc Hải, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản đảm bảo phù hợp, thống nhất. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá từ các khu neo đậu tàu cá, bến cá địa phương (không do Ban Quản lý cảng cá, bến cá quản lý) của các quận, huyện trên địa bàn thành phố đi khai thác trên biển; tuyệt đối không cho các tàu cá không đủ điều kiện được đi khai thác.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quản lý chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến tại Cảng cá Ngọc Hải và Cảng cá Trân Châu đảm bảo đúng quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác