Print Thứ Năm, 28/11/2019 15:31 Gốc

Quận Lê Chân vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho lãnh đạo công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2020.

Trong 2 tuần qua, khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy chiến lược, rèn luyện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo quản lý và điều hành…

Bí thư Quận ủy Lê Trung Kiên thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII

Đặc biệt, trong chuyên đề kết thúc khóa bồi dưỡng, đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy đã thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII và một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng và phát triển quận Lê Chân theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa XII.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, tính đến thời điểm này, toàn quận đã hoàn thành 16/20 chỉ tiêu Đai hội XXIII Đảng bộ quận đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ, đặc biệt chỉ tiêu phát triển kinh tế và thu ngân sách, tổng thu ngân sách bình quân tăng cao 38,36%.

Quận đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Vingroup, AeonMall, góp phần và kết quả phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cho toàn quận.

Cơ bản đáp ứng công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ. Đã hình thành một số khu dân cư văn minh hiện đại tại phường Kênh Dương, Vĩnh Niệm.

Để đạt được kết quả đó là do một phần công tác lãnh đạo chỉ đạo của quận có nhiều đổi mới. Các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố được triển khai quyết liệt đồng bộ, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Công tác thu hút đầu tư được thực hiện tốt. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác an sinh xã hội có sự chuyển biến căn bản. Lãnh đạo quận luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động đối thoại với nhân dân.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, quận Lê Chân tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược để triển khai các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh: một là, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hai là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; ba là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ trình độ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tham dự sẽ viết bài thu hoạch để trình bày những kiến thức tiếp thu trong quá trình học, đồng thời rút ra kinh nghiệm, liên hệ thực tiễn vào vị trí làm việc của bản thân.

TB

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Xác định 3 khâu đột phá chiến lược để triển khai các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác