Print Thứ Sáu, 25/10/2019 16:51

UBND quận Lê Chân vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 120 đại biểu là Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 15 phường, Hiệu trưởng và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 38 trường học thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo…

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thu hút rất đông các học viên tham gia.

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 còn có những điểm mới về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập…

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh những vi phạm khuyết điểm, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin trong Đảng và nhân dân; xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác