Print Thứ Năm, 01/04/2021 14:45 Gốc

Sáng 1/4, quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có có thành viên Ban bầu cử HĐND quận, thành viên các Tổ công tác của quận về bầu cử, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và lãnh đạo, đoàn thể các phường.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, tham dự đảm bảo thời gian; tiếp thu và lĩnh hội kiến thức được các báo cáo viên thông tin tại Hội nghị, nâng cao kiến thức pháp luật cũng như vận dụng hiệu quả vào quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các ngành, đoàn thể, UBND các phường, các ban bầu cử, tổ bầu cử, các chi hội luật gia cơ sở, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của các văn bản đến các tầng lớp nhân dân, giúp cho cán bộ đảng viên, người dân trên toàn quận nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này. Qua đó, góp phần thiết thực phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để Nhà nước thực sự trở thành nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Báo cáo viên pháp luật thành phố tuyên truyền, phổ biến tại Hội nghị.

Hội nghị được nghe các Báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về bầu cử như Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019), Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Qua đó, giúp các đại biểu nắm vững và thực hiện đúng các quy định về bầu cử, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; nguyên tắc bầu cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác