Print Chủ Nhật, 07/04/2019 16:47

Chiều 4-4, UBND quận Lê Chân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai thực hiện trong năm 2019 tập trung vào 1 số nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hàng năm quận Lê Chân đều tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực

Chú trọng công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững…; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, UBND quận đã thống nhất ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 gồm 5 nhiệm vụ về đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư;  nhiệm vụ triển khai các quyết định của UBND TP liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân và tổ chức đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân.

Qua công tác phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đội ngũ cán bộ công chức đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

TB

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân:  Triển khai phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác