Print Thứ Tư, 13/01/2021 15:00 Gốc

Sáng 13/1, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; xây dựng, triển khai nhiệm vụ chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp đã phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị và toàn Đảng bộ quận; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ổn định tình hình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, bước đầu cùng địa phương, đơn vị ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thiện Kim, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Lê Chân báo cáo tại Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra, giám sát 14 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; quy chế dân chủ ở cơ sở… Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, đã giám sát thường xuyên đối với các đảng ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cơ sở về việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai quán triệt các quy định, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Chân trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết cấp ủy các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, nhất là các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng sau Đại hội Đảng lần thứ XIII; Ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng chủ động tham mưu giúp Quận ủy và cấp ủy cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung, chú trọng, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp; việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý đô thị, GPMB; thực hiện chủ đề năm của thành phố và quận; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Nhân dịp này, 2 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác