Print Thứ Sáu, 22/09/2023 18:15 Gốc

Chiều 22/9, Thường trực Quận ủy Lê Chân triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

9 tháng đầu năm 2023, quận có 01/21 chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch thành phố giao, bằng 100% kế hoạch quận phấn đấu (thành lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU đạt 125%); 06/21 chỉ tiêu đạt 100%, 05/21 chỉ tiêu đạt 90% trở lên so với kế hoạch thành phố giao; các chỉ tiêu còn lại đạt 52-74%.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng chủ trương; kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đều đảm bảo chỉ tiêu Thành ủy giao (Thành lập 05 chi bộ theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đạt125% chỉ tiêu Thành ủy giao; kết nạp 210 đảng viên, đạt 127,3% chỉ tiêu Thành ủy tạm giao, 84% chỉ tiêu Thành ủy giao sau bổ sung, trong đó 02 là người theo tôn giáo).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận báo cáo tại hội nghị.

Kinh tế quận tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn quận tháng 9 ước đạt 55,3 tỷ đồng, bằng 6,01% kế hoạch thành phố giao, bằng 5,22% kế hoạch quận phấn đấu; 9 tháng đầu năm ước đạt 641,769 tỷ đồng, bằng 69,79% kế hoạch thành phố giao, bằng 60,68% kế hoạch quận phấn đấu và tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó, thuế ngoài quốc doanh ước đạt 321,595 tỷ đồng, bằng 89,3% kế hoạch thành phố giao, bằng 84,63% kế hoạch quận phấn đấu, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt 36,6 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ; 9 thángước đạt 327,8 tỷ đồng, tăng 4,01% cùng kỳ và bằng 74,69% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ tháng 9 ước đạt 2.617 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; 9 thángước đạt 23.461,3 tỷ đồng, tăng 16,68% cùng kỳ và bằng 74,81% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 9 ước đạt 402,8 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; 9 thángước đạt 3.584,7 tỷ đồng, tăng 21,5% cùng kỳ và bằng 74,77% kế hoạch năm.

Chủ đề năm 2023 của thành phố và quận được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự đường hè, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được thực hiện tích cực. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chuyển đổi số cơ bản bám sát kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đối với dự án cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại lô TM15 thuộc khu đô thị Hồ Sen-Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được quan tâm. Các hoạt động chăm lo chế độ, chính sách cho gia đình người có công, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết được triển khai kịp thời, đúng quy định. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt…

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, quận Lê Chân tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố giao và chỉ tiêu, nhiệm vụ quận phấn đấu. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số” và của quận “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách-Quản lý đất đai, đô thị-Thực hiện chuyển đổi số”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn quận năm 2023. Tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhằm rà soát các khoản nợ đọng thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản nợ có khả năng thanh toán vào ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ hồ sơ các dự án do thành phố quyết định đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do quận đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ra quân, xử lý vi phạm trật tự đường hè. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Kiên quyết, ngăn chặn các trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, giữ vững vị trí tốp đầu thành phố về giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, quan tâm bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn của thành phố và Sở Nội vụ về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 641,769 tỷ đồng, bằng 69,79% kế hoạch thành phố giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác