Print Thứ Tư, 01/11/2023 16:20 Gốc

Chiều 01/11, Ban Chỉ đạo 35 quận Lê Chân họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 10 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 quận đã kịp thời tham mưu giúp Quận ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023; tập huấn quy trình xử lý thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Hải Phòng làm theo lời Bác”; Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023…

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Thành ủy; điều phối tốt hoạt động cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 35, của các đội xung kích truyền thông. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 quận xác định công tác tuyên truyền, ngoài kênh truyền thông chính thống, các cấp, ngành, địa phương đã rất chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng và đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận phát biểu tại cuộc họp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận đề nghị cần thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, gây rối an ninh trật tự; tăng cường các tin bài trên Cổng thông tin điện tử quận về thành tựu của thành phố và quận; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng; nắm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cung cấp thông tin chính thống kịp thời nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên Internet; tuyên truyền thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết về những chủ trương, đường lối của Đảng trên các trang, nhóm của quận, phường, trường học, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác