Print Thứ Tư, 05/04/2023 16:15 Gốc

Chiều 5/4, UBND quận Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết quý I/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo tại Hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền quận Lê Chân luôn xác định công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Từ đầu năm đến nay, UBND quận đã tiếp nhận 4.667 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 4.276 hồ sơ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 391 hồ sơ mức độ 4 và không nhận được phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức. Qua đánh giá phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” UBND quận, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, phường được xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Công an quận thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, đa dạng hình thức để tiến hành tuyên truyền, phổ biến các tiện ích của Đề án 06/CP tới công dân. Theo báo cáo của Công an quận, trên địa bàn đã thu nhận được 2.513 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tính đến hết ngày 28/3/2023, tổng số tài khoản thu nhận được là 70.369 tài khoản (duy trì thường xuyên), thu nhận và trả thẻ căn cước công dân gắn chíp cho 158.082 công dân/khoảng 183.000 công dân cần được thu nhận trên địa bàn (duy trì thường xuyên).

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, UBND quận tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra trong năm 2023; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc triển khai có hiệu quả về tinh giản biên chế theo quy định; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; giảm giấy tờ hành chính không cần thiết, trao đổi thông tin, văn bản trên mạng; thực hiện tốt số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số như: Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại Trung tâm hành chính quận và UBND 15 phường; dự án kỳ họp số di động; dự án số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện các cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng thẻ căn cước gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh; triển khai thu phí không dùng tiền mặt đối với các trường học trên địa bàn quận; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong khối các trường học trên địa bàn quận…

Triển khai vận hành, thực hiện 4 mô hình điểm thực hiện Đề án 06/CP: Mô hình về Công dân số, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình an sinh xã hội và mô hình triểm khai phần mềm lưu trú. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06/CP. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân sơ kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06/CP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác