Print Thứ Sáu, 02/04/2021 22:30 Gốc

Sáng 2/4, quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 và đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2020, UBND quận đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua thuộc quận tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020 giữa các cụm, khối thi đua. Quận đã triển khai và phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực như: phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào chống đuối nước học đường; phong trào hiến máu tình nguyện; ngày hội thể thao của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận; phong trào nâng cấp chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân… Qua đó đánh giá, phát hiện những nhân tố mới, những cách làm mới, đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2021, quận tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua và chủ đề hành động của thành phố cũng như của quận. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác phát động phong trào thi đua yêu nước và đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở các khối thi đua tại phường, đơn vị để nêu gương học tập, góp phần tổng kết nhân rộng…

Các đơn vị kết kết giao ước thi đua năm 2021.

Tại Hội nghị, quận Lê Chân cũng phát động phong trào thi đua năm 2021 và đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 được UBND thành phố, quận Lê Chân biểu dương khen thưởng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác