Print Thứ Tư, 11/09/2019 12:06

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân họp nghe Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV (Tiểu ban Văn kiện) thông qua Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII (Báo cáo chính trị) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe Tiểu ban Văn kiện báo cáo về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị; các thành viên Tiểu ban Văn kiện phát biểu ý kiến, Ban Thường vụ Quận ủy cơ bản thống nhất dự kiến Chủ đề Đại hội “Phát huy truyền thống đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, thương mại của thành phố vào năm 2025”. Ban Thường vụ Quận ủy cơ bản thống nhất Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị, giao các đồng chí Ủy viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị đảm bảo đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, đúng tầm, nêu bật được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy trong nhiệm kỳ vừa qua; báo cáo Thường trực Tiểu ban Văn kiện trước ngày 18/9/2019 để tổng hợp, trình Ban Chấp hành Quận ủy vào cuối tháng 9/2019.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân phấn đấu xây dựng quận là trung tâm kinh tế, thương mại của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác