Print Thứ Năm, 09/03/2023 18:00 Gốc

Sáng 9/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Bùi Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, UBND các phường và đại biểu Nhân dân trên địa bàn quận.

Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân.

Tại Hội nghị, các ý kiến đánh giá dự thảo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện hơn, phù hợp với những biến đổi của xã hội, đất nước; tăng thêm sự tin tưởng của Nhân dân đối với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Song khi thực hiện trong thực tiễn đời sống còn bất cập do các cơ quan thực thi thực hiện không nghiêm luật.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Các ý kiến cụ thể góp ý một số vấn đề như: liên quan đến thay đổi bản chất quyền sở hữu đất, cần nghiên cứu chuyển đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở thành sở hữu tư nhân; tăng cường cơ chế giám sát thực thi Luật Đất đai, giao các cơ quan quản lý Nhà nước có tổ chức chuyên sâu giám sát việc thi hành Luật Đất đai của các cấp chính quyền; có cơ chế để các cơ quan thẩm định giá đất độc lập tham gia xác định giá đất thị trường ở thời điểm xác định giá để thực hiện các quan hệ giao đất, thu hồi đất…

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tiếp thu gửi cơ quan chức năng xem xét và tổng hợp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác