Print Thứ Hai, 01/08/2022 19:00 Gốc

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập quận Lê Chân về việc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2022, ngày 1/8, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 với đề mục: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hiện hành chiến đấu phòng thủ”.

Ban Chỉ huy quân sự phường trình bày kế hoạch chiến đấu phòng thủ.
Chủ tịch UBND phường cho ý kiến vào kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Phường Niệm Nghĩa có vị trí chiến lược trọng yếu trong khu vực phòng thủ của quận Lê Chân. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của Ban chỉ huy quân sự, Công an, các ban ngành, đoàn thể phường trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường mở rộng chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng-an ninh.
Công an phường trình bày phương án đảm bảo an ninh.

Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; thực binh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sơ tán Nhân dân.

Thực binh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm địch đánh phá.

Thông qua diễn tập, đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang phường, bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu phòng thủ của phường; giáo dục tinh thần cảnh giác cho toàn dân và lực lượng vũ trang phường; đồng thời làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang và bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ của phường cho phù hợp với tình hình mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Niệm Nghĩa năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác