Print Thứ Sáu, 24/11/2023 12:10 Gốc

Sáng 24/11, Trung tâm Chính trị quận phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1; Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc quận; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Quang cảnh Hội nghị.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 thông tin tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 thông tin về tình hình biển đảo trong thời gian gần đây. Đồng thời được truyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận đề nghị các đại biểu bám sát thông tin do báo cáo viên thông tin tại Hội nghị. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tuyên truyền kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước, thành phố và quận những tháng vừa qua; kết quả thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”, Chủ đề năm 2023 của quận “Tăng cường Kỷ cương thu chi ngân sách-Quản lý đất đai, đô thị-Thực hiện chuyển đổi số”.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”; kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 và Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tuyên truyền chính sách đối với lao động nữ và bình đẳng giới, trách nhiệm người sử dụng lao động đối với lao động nữ và bình đẳng giới; tuyên truyền về phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân: Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước, thành phố và quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác