Print Thứ Sáu, 21/05/2021 17:21 Gốc

Trong những ngày này, cùng với Nhân dân cả nước và thành phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Kiến An vui mừng, phấn khởi, sẵn sàng cho ngày hội lớn 23/5, Ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử quận, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được quận triển khai kịp thời, toàn diện, đúng quy định.

Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền trực quan được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Trên các trục đường chính của quận và tại các tổ dân phố đều được trang trí rực rỡ với các panô, băng rôn, khẩu hiệu, hồng kỳ, quốc kỳ…; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận, hệ thống đài phát thanh các phường thường xuyên tuyên truyền về công tác bầu cử, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử…

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến mới, phức tạp, quận chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và quận về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đảm bảo các điều kiện cần thiết đáp ứng mọi tình huống; đảm bảo an toàn phòng chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu.

Tại quận Kiến An, có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận với 52 đại biểu ứng cử HĐND quận; số đại biểu được bầu là 31 đại biểu; 57 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường với 359 đại biểu ứng cử HĐND phường; số đại biểu được bầu là 211 đại biểu. Với tinh thần và trách nhiệm, các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội quận cùng toàn thể Nhân dân, hơn 79.400 cử tri toàn quận đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón chờ ngày hội lớn của toàn dân tộc. Ngày 23/5/2021, bằng lá phiếu của mình, cử tri quận Kiến An thể hiện tiếng nói và nguyện vọng, bầu những đại biểu ưu tú, xuất sắc, với niềm tin mãnh liệt vào những người đại diện cho ý chí vào nguyện vọng của Nhân dân, bằng tài năng, trí tuệ và tâm đức của mình sẽ cống hiến, xây dựng đất nước, thành phố và quận đạt nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận Kiến An.

Thúy Hằng/Ban Tuyên giáo Quận ủy Kiến An

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: “Trọn niềm tin, trao khát vọng” trước ngày hội lớn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác