Print Thứ Tư, 29/05/2019 09:34

Tháng 4, nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn quận Kiến An đều tăng so với cùng kỳ.

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách

Tổng thu ngân sách thực hiện trong tháng của quận đạt 36,13 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm của địa phương lên 196,92 tỷ đồng, đạt 35% KH, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó có một số khoản thu đạt cao như: Thuế ngoài quốc doanh tháng 4 đạt 7,88 tỷ đồng, 4 tháng đạt 28,36 tỷ đồng, bằng 30% KH, tăng 15% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ trong tháng đạt 3,5 tỷ đồng, 4 tháng đạt 16,81 tỷ đồng, bằng 29% KH, tăng 19% so với cùng kỳ; phí, lệ phí trong tháng đạt 230 triệu đồng, 4 tháng đạt 3,44 tỷ đồng, bằng 52% KH…

Hiện, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019; quán triệt, nghiêm túc thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, xử lý các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

KC

  

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Tổng thu ngân sách đạt 196,92 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác