Print Thứ Ba, 11/01/2022 14:51 Gốc

Sáng 10/1, UBND quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai thực hiện các Nghị quyết của thành phố, Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phạm Văn Khanh trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể.

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong bối cảnh cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy; sự chủ động vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, quận Kiến An đã đạt được kết quả tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; kịp thời kiểm soát dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quận; đồng thời quận đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn. Thu ngân sách hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và việc thực hiện các dự án trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Công tác quản lý trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cơ bản được bảo đảm. Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong cấp Giấy phép xây dựng, đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để sai sót, không gây phiền hà, khiếu kiện trong nhân dân, trả giấy phép đúng thời gian quy định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện tốt. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý thực hiện 600,37 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch, tăng 13,68% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện 8.446,29 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 23,23% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống thực hiện 1.400,27 tỷ đồng, đạt 97,96% kế hoạch, tăng 19,51% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thực hiện 130,93 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 4,24% so cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện 424,723 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, bằng 104% so với cùng kỳ. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; chỉ đạo các địa phương, các phòng, ban, đơn vị, tập trung cao cho công tác rà soát, lập hồ sơ các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo đảm kịp thời đúng quy định.

Từ ngày 03/11/2021 đến nay trên địa bàn quận đã xuất hiện 524 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, với tình thần bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, Quận ủy, UBND quận đã triển khai quyết liệt huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, đặc biệt là sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, công tác điều tra truy vết xác định các đối tượng F1, F2 được thực hiện tốt.

Năm 2022, quận Kiến An đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp (do quận quản lý) tăng 12% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 22% so với thực hiện năm 2021.Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22% so với thực hiện năm 2021.Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,45% so với thực hiện năm 2021. Phấn đấu thu cân đối ngân sách tăng 15% trở lên so với kế hoạch thành phố giao…

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, năm 2022, quận Kiến An tiếp tục tập trung cao công tác phòng, chống dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới nhằm kịp thời phát hiện nhanh và kiểm soát tốt nguồn lây bệnh, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống, khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại dịch vụ; xây dựng chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; tăng cường quản lý điện; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, công tác phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ vật tư, vật liệu để cải tạo đường, ngõ đã xuống cấp, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở đối với các hộ chính sách trên địa bàn quận. Triển khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Tổ chức tốt các hoạt động đón Tết cổ truyền 2022 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan và bùng phát. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc quận. Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ giữa UBND quận với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và quận Kiến An trong năm qua. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo UBND quận Kiến An tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; trong đó nhấn mạnh quận Kiến An cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch đang diễn biến phức tạp. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác thi đua. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thi và thu hút đầu tư-Thực hiện chuyển đổi số” của quận. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thi đua “Dạy tốt, học tốt’, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục khắc phục, sửa chữa có hiệu quả các yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại sau kiểm điểm. Đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, các địa phương… phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02/NQ/QU ngày 20/12/2021 của Quận ủy, các Chỉ thị của UBND quận, góp phần xây dựng quận Kiến An ngày càng phát triển văn minh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phạm Văn Khanh trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND thành phố cho các tập thể.
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trường Sơn trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND thành phố cho các tập thể.
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Toàn Khánh trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo quận Kiến trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 04 tập thể; Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND thành phố cho 10 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 07 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 03 cá nhân.

Chủ tịch UBND quận Kiến An khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 40 cá nhân; tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 66 cá nhân.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác