Print Thứ Tư, 15/05/2019 21:03

Quý I, thực hiện công tác quản lý, phát triển đô thị, cùng với việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, TTĐH, vệ sinh môi trường đô thị; quận Kiến An đã triển khai ra quân làm điểm công tác đảm bảo TTĐH và kế hoạch ra quân trên địa bàn toàn quận, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, GPMB các dự án

Đáng chú ý, trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường, quận Kiến An đã hoàn thành đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại TDP Phương Khê, phường Đồng Hòa. Hoàn thành thống kê đất đai năm 2018, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định. Toàn quận cấp 362 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 21,9% KH năm, tăng 94 giấy chứng nhận so với cùng kỳ.

Cùng với đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận năm 2019; kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND các phường năm 2019; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở phát sinh chất thải y tế trên địa bàn quận năm 2019.

Quý II, quận Kiến An phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện các dự án đấu giá đất, dự án đầu tư công nhằm chỉnh trang đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện các thủ tục về  bảo vệ môi trường theo quy định…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB các dự án đấu giá đất, đầu tư công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác