Print Thứ Ba, 27/10/2020 22:00 Gốc

Từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, song song với việc thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất, triển khai các dự án đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ đề ra, quận Kiến An đã tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai tại các phường: Phù Liễn, Lãm Hà, Đồng Hòa.

Công tác bồi thường GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Đơn cử như: Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông Ngã 5 Kiến An, Mở rộng trường Đại học Hải Phòng (giai đoạn cuối), các dự án xây dựng trường học, đấu giá đất…

Tập trung hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An.

Trong 9 tháng qua, địa phương đã cấp 1.192 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có 456 giấy chứng nhận lần đầu, 736 giấy chứng nhận do tách thửa. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với việc ngăn ngừa, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được tăng cường. Quận đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 5 doanh nghiệp; phê duyệt 8 kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Từ nay đến cuối năm, Kiến An tiếp tục tập trung cao cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp tái định cư, lần đầu để tăng cường công tác công quản lý nhà nước về đất đai cũng như tăng thu ngân sách cho quận. Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất tại các phường. Tập trung triển khai quyết liệt và hoàn thành công tác GMPB các dự án trọng điểm của quận…

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Phấn đấu hoàn thành công tác GMPB các dự án trọng điểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác