Print Thứ Năm, 08/06/2023 17:50 Gốc

Chiều 8/6, UBND quận Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cao điểm thực Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn quận và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Minh, Phó Trưởng Công an quận cho biết: Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời nghiêm túc các nhiệm vụ của địa phương. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được các phòng thuộc quận và UBND các phường tích cưc triển khai, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng; quận đã thực hiện 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân đạt kết quả cao; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong quận có bệnh nhân sử dụng căn cước công dân làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, quận đã thu nhận định danh điện tử mức độ 2: 35.064 công dân và kích hoạt thành công 12.064 tài khoản. Chỉ tiêu còn lại cần thu nhận trước ngày 15/7/2023 là 47.225 công dân và kích hoạt thành công 70.225 tài khoản.

Đồng chí Trần Công Minh, Phó Trưởng Công an quận Kiến An phát biểu tại Hội nghị.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, qua khảo sát trên địa bàn quận Kiến An có khoảng 1286 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn quận Kiến An đã xây dựng được 73 tổ liên gia an toàn PCCC trong đó có 386 hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia tổ liên gia an toàn PCCC đạt tỷ lệ 30%. UBND các phường đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho 10.258 (hộ dân)/27.725 (hộ dân toàn quận) đạt tỷ lệ: 37%.; vận động trang bị bình chữa cháy xách tay cho 11.937 (hộ dân) / 27.725 (hộ dân toàn quận) đạt tỷ lệ: 43%. tổ chức tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ 2 cho 26.615/27.725 hộ đạt tỷ lệ: 96%.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu triển khai Đề án số 06 và Chị thị số 01/CT-TTg trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu triển khai Đề án số 06 và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An, Nguyễn Phong Doanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Phong Doanh nhấn mạnh, việc tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trong năm 2023 sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn quận Kiến An. Đồng thời, giúp nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia dảm bảo tính xác thực, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dự liệu trên môi trường số. Phó Chủ tịch quận đề nghị các Phòng, Ban, đoàn thể trực thuộc Quận uỷ, UBND quận quán triệt nội dung, nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… thuộc đơn vị mình để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, gương mẫu đi đầu trong việc cài đặt và kích hoạt định danh điện tử và hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VnelD.

Chủ tịch UBND các phường yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện việc ký cam kết về việc 100% nhân dân trên địa bàn (từ đủ 14 tuổi trở lên, có sử dụng điện thoại)… phải hoàn thành việc đăng ký; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Phó Chủ tịch quận yêu cầu đến ngày 30/6/2023, 100% nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ và liền kề nhau phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC; đến 30/9/2023 đảm bảo 100% Tổ liên gia an toàn PCCC được thực tập phương án chữa cháy; vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, trang bị 01 bình chữa cháy; tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân; đảm bảo 100% hộ gia đình có lối ra khẩn cấp thứ 2 (đối với nhà từ 2 tầng trở lên). UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên theo đúng thời hạn. Giao Công an quận phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu, hướng dẫn UBND các phường triển khai thực hiện và giúp UBND quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND các phường.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An mở đợt cao điểm triển khai Đề án 06 và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 01/CT-Tg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác