Print Thứ Sáu, 30/12/2022 11:45 Gốc

Sáng 30/12, UBND quận Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của thành phố, Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2023 và các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận Kiến An.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết: Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý ước thực hiện 673.538 triệu đồng, đạt 102,31% kế hoạch, tăng 12, 19% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 10.381.367 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước thực hiện 1.731.458 triệu đồng, đạt 102,2% so với kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản ước thực hiện 135.468 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách ước thực hiện 660,889 tỷ đồng, đạt 155,9% kế hoạch năm, tăng 155,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 733,455 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện 185,632 tỷ, đạt 78,23% kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm, chấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường. Công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường, các dự án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự trị an được đảm bảo.

Năm 2023, thực hiện Chủ đề năm của quận “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư-Thực hiện chuyển đổi số”, quận Kiến An đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển trên địa bàn. Đẩy mạnh kỷ cương thu, chi ngân sách. Hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường quản lý và phát triển đô thị. Tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động đón Tết cổ truyền 2023 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn trao Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 cho các đơn vị.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND quận giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Năm 2022 quận Kiến An đạt được nhiều kết quả nổi bật như công tác xây dựng đảng; xây mới sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; tổng thu cân đối ngân sách đạt kết quả rất cao. Đồng chí biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến quận và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các ngành, các cấp khen thưởng ngày hôm nay. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của quận năm 2023, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị của quận đặt quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trên địa bàn quận đã được thành phố và quận phê duyệt chủ trương đầu tư. Tăng cường quản lý và phát triển đô thị. Tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cấp chính, các cơ quan liên quan, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng mục đích, đúng kế hoạch, quy hoạch được duyệt. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 29/5/2018 của Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận Kiến An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân và đầu tư, thực hiện có hiệu quả về chuyển đổi số. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công; nâng cao giá trị Quỹ “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện chuyển đổi số. Củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo quận Kiến An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo quận Kiến An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo quận Kiến An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo quận Kiến An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo quận Kiến An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 99 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 được Chủ tịch UBND quận Kiến An tặng Giấy khen.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác