Print Thứ Năm, 07/05/2020 09:02 Gốc

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-4), các phường trên địa bàn quận Kiến An đã thực hiện xong việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng.

Cụ thể, toàn quận đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 1.292 người thuộc nhóm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng kinh phí 1,936 tỷ đồng (500.000đồng/người/tháng x 3 tháng). Chi trả 2,561 tỷ đồng cho 1.714 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (500.000đồng/người/tháng x 3 tháng). Chi trả 357 triệu đồng cho 476 người thuộc diện hộ nghèo và 1,494 tỷ đồng cho 1.992 người thuộc diện hộ cận nghèo (250.000đồng/người/tháng x 3 tháng). Tổng kinh phí địa phương đã chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên là 6,348 tỷ đồng.

Địa phương thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện chính sách.

Việc chi trả tiền hỗ trợ được địa phương triển khai nhanh chóng, kịp thời đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tạo được lòng tin, sự phấn khởi trong dân.

Rất nhiều hình thức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được quận triển khai.

Hiện, công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo Nghị quyết 42; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được quận Kiến An cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 29-4-2020 của UBND quận, triển khai đến các phường.

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Chi trả 6,348 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác