Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:59

Từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác quản lý, phát triển đô thị, cùng với việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng đô thị tại các khu tái định cư, quận Kiến An đã đẩy mạnh thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đôn đốc UBND các phường ra quân làm công tác trật tự đường hè, ATGT, giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn.

Việc thu gom, xử lý phê liệu tại phường Tràng Minh đang là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quận đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, môi trường tại phường Tràng Minh; triển khai nghiêm túc công tác thẩm định nguồn gốc đất đai phục vụ một số dự án trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, quận đã cấp 57 giấy phép xây dựng nhà ở, 199 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công tác hỗ trợ, bồi thường GPMB phục vụ các dự án phát triển giao thông đô thị , giải quyết các vướng mắc tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đang được địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh…

Từ nay đến cuối năm, để làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, địa phương sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết các tồn tại trong quản lý sử dụng đất; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trên địa bàn phường Tràng Minh.

Tập trung rà soát, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tồn đọng từ năm 2016, phát sinh trong năm 2017, 2018; phấn đầu hoàn thành công tác GPMB dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn quận.

KC – An ninh Hải Phòng 05/09/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Quận Kiến An: Cấp 199 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác