Print Thứ Ba, 05/03/2019 20:27

 

Chiều 5/3, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ giai đoạn từ 1/7/2010 – 12/2018 tại quận Hồng Bàng. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì buổi giám sát.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, từ khi ban hành và thực hiện Luật Dân quận tự vệ đến nay, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Luật đạt kết quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Hàng năm, UBND quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ với phương châm “vững mạnh – rộng khắp”, có số lượng, tổ chức biên chế hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Đến nay, toàn quận có 63 cơ sở Dân quân tự vệ với tổng số Dân quân tự vệ là 2.987, đạt 2,79% so với dân số. Công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn trước khi
bước vào huấn luyện, chất lượng chính trị được nâng lên. Đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho 768 lượt cán bộ quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho 63 đơn vị Dân quân tự vệ với 23.896 lượt cán bộ, chiến sĩ…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát

Tại cuộc giám sát, UBND quận Hồng Bàng đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội, các cơ quan chức năng thành phố sửa đổi quy định cán bộ Chỉ huy phó Ban CHQS cấp phường là cán bộ kiêm nhiệm thành cán bộ Chỉ huy phó Ban CHQS cấp phường là cán bộ chuyên trách; nâng định mức trợ cấp ngày công lao động từ không thấp hơn 0,08 mức lương tối thiểu lên thành không thấp hơn 0,15 mức lương tối thiểu cho tương xứng với ngày công lao động phổ thông thực tế bên ngoài. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của quận Hồng Bàng và sẽ tổng hợp, báo cáo với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ với phương châm “vững mạnh – rộng khắp”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác