Print Thứ Tư, 12/07/2023 14:15 Gốc

Sáng 12/7, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức và đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn quận. Đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận nêu rõ: Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hồng Bàng đã được các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Cùng với việc quan tâm làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác Thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận đã được thực hiện tương đối hiệu quả, thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

UBND quận đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hiểu sâu, hiểu đúng những nội dung cơ bản trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về phương thức lãnh đạo, điều hành, lề lối làm việc; đề ra các giải pháp, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn quận.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Nhân dân, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các Tổ hòa giải và đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới. Số lượng các vụ việc hòa giải thành công đã từng bước được nâng lên đóng góp không nhỏ trong việc giải quyết các mâu thuẫn, vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Chủ tịch UBND quận biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là sự đóng góp của các Tổ hòa giải, các đồng chí Hòa giải viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và trong công tác Hòa giải ở cơ sở nói riêng. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi, trao đổi với Báo cáo viên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để được giải đáp, vận dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn.

Báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của công tác hòa giải ở cơ sở như: vai trò, ý nghĩa của việc hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, phạm vi hòa giải ở cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở; các quy định trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở như: nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; các hành vi nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Thông qua Hội nghị giúp cho cán bộ, công chức và Nhân dân nắm vững kiến thức về pháp luật, nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở sở; đồng thời nâng cao nhận thức trong việc thực hiện hòa giải và thực hiện dân chủ của người dân trên địa bàn quận.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Tuyên truyền, phổ biến về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác