Print Thứ Tư, 06/12/2023 16:40 Gốc

Chiều 06/12, UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị báo cáo và đánh giá tình hình triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận.

Từ tháng 6/2023, căn cứ kế hoạch của UBND thành phố, UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận và UBND phường Hoàng Văn Thụ. Để áp dụng tiêu chuẩn này, UBND quận phối hợp khảo sát, thu thập thông tin tại 12 cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận và Công an quận về việc cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu; tổ chức các kháo đào tạo cho cán bộ, công chức quận; hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020. Trong tháng 10/2023, UBND quận thành lập hội đồng và tổ thẩm định kết quả tự chấm điểm và tổ đánh giá, chấm điểm bộ chỉ số theo TCVN ISO 18091:2020.

Quang cảnh Hội nghị.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

Qua 5 tháng áp dụng thí điểm cho thấy tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành chính quyền địa phương; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ hiệu quả các tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong gian tới, để đảm bảo việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đạt hiệu quả cao, UBND quận Hồng Bàng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, hội nghị, hội thảo hàng năm để các chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 trong các chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng. Tham mưu UBND thành phố cấp kinh phí duy trì thực hiện hoạt động ISO 9001:2015 và 18091:2020. Kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nghiên cứu và ban hành hướng dẫn chấm điểm chi tiết Bộ chỉ số theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác