Print Thứ Ba, 16/02/2021 11:06 Gốc

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại Công văn số 552/BCĐ-SYT ngày 14/02/2021 về việc thực hiện các khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 đối với người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về Hải Phòng (gửi kèm theo), UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo:

1. UBND các phường:

– Triển khai ngay việc thông tin, tuyên truyền dưới mọi hình thức tới mọi người dân từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về địa bàn quận trong khoảng thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay (14/02/2021), trong vòng 2 ngày (14-15/02/2021) đến ngay Trạm Y tế phường nơi cư trú, lưu trú để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Những người dân trên địa bàn quận sau khi tiếp xúc với người về từ Cẩm Giàng trong khoảng thời gian trên mà có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… nghi ngờ nhiễm bệnh cũng phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

– Chỉ đạo Tổ phản ứng nhanh của phường và các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các tổ dân phố tiếp tục rà soát, theo dõi, nắm chắc danh sách những người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về địa bàn trong khoảng thời gian trên; tiếp tục nắm chắc di biến động của mọi nhân khẩu trên địa bàn. Phối hợp với Trạm Y tế phường triển khai công tác khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan.

2. Trung tâm Y tế quận, phòng Y tế quận, Tổ công tác phản ứng nhanh về chuyên môn theo Quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 08/02/2021 của BCĐ phòng, chống Covid -19 quận:

– Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường để rà soát, tổng hợp danh sách những người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về địa bàn trong khoảng thời gian trên. Chỉ đạo Trạm Y tế các phường triển khai công tác khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan gửi Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm.

– Bám sát hướng dẫn của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố để tiếp nhận môi trường lấy mẫu xét nghiệm.

3. Các nội dung UBND quận đã chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận không đề cập tại Công văn này vẫn tiếp tục thực hiện.

UBND quận Hồng Bàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện, thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận để điều chỉnh phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc phức tạp, kịp thời báo cáo về UBND quận, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận để chỉ đạo giải quyết./

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 đối với người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác