Print Thứ Năm, 28/02/2019 09:35

 Quận Hồng Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt kế hoạch

Theo thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai quận Hồng Bàng, trong năm 2018 vừa qua, quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần đầu là 545 giấy, chuyển quyền sở hữu là 1.600 giấy, cấp đổi, cấp lại là 425 giấy, đạt 108% kế hoạch năm.

Như vậy, đến nay toàn quận đã cấp được 20.643 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt quá số thửa đất đủ điều kiện cấp giấy do các hộ chia tách và phát sinh từ cấp giấy chứng nhận cho các khu tái định cư, khu đất đấu giá, dự án phát triển nhà… Tổng số tiền thu từ công tác cấp giấy gồm lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất là khoảng 85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết 1.760 trường hợp giao dịch đảm bảo tạo thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình thực hiện các giao dịch liên quan.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Thu 85 tỷ đồng từ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác