Print Thứ Tư, 24/05/2023 17:20 Gốc

Chiều 24/5, Ban Chỉ đạo 799 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Trong 10 năm qua, quận Hồng Bàng đã tập trung các nguồn lực cả về con người, vật chất để đầu tư cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc phát triển phong trào được gắn với duy trì và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và đa dạng hóa các nội dung và hình thức; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng mô hình giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chú trọng những địa bàn chuyển hóa phức tạp.

Đồng chí Lê Thị Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 quận phát biểu tại Hội nghị.

Công an quận phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành việc thực hiện hiệu quả việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo 799 giao ban, đánh giá kết quả xây dựng phong trào. Công an quận phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn cho 2.275 lượt đội ngũ cán bộ mặt trận về công tác xây dựng phong trào phong trào phòng, chống tội phạm; phối hợp với tổ dân phố cảm hóa, giáo dục 218 người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Công an quận hỗ trợ xây, sửa hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, có 33 hộ hoàn cảnh khó khăn được trao vốn phát triển sản xuất với số tiền lên hơn 100 triệu đồng; hàng trăm lượt hộ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà trong dịp lễ, tết. Qua đó, người dân tích cực tham gia phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự. Các tầng lớp Nhân dân cung cấp hơn 4,1 nghìn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, truy bắt tội phạm. Toàn quận Hồng Bàng đang thực hiện hiệu quả 29 mô hình; tập trung lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Thị Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận trao Giấy khen cho các tập thể.

 

Trao Giấy khen cho các cá nhân.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 799 quận tiếp tục gắn kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của quận. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư“, “Dân vận khéo“, phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện có hiệu quả mục tiêu “3 giảm, 2 không”, mô hình “5 không, 3 sạch”, phát huy chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình phong trào tự quản, tự phòng, liên kết bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Quan tâm về vật chất và tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến, biểu dương gương người tốt, việc tốt, công tác thi đua khen thưởng phải thực chất và kịp thời để động viên, khích lệ phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Hồng Bàng: Gắn kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác